Sibbo medborgarinsitut

Studerande

 

Allmänt om undervisningen

Institutets undervisning är huvudsakligen riktade till vuxna, men någon egentlig åldersgräns för deltagande finns inte. Kurserna är öppna för alla oberoende av utbildningsbakgrund och alla kan anmäla sig till den kurs de önskar studera i. Undervisningsspråken är finska och svenska. Observera att många av våra kurser är tvåspråkiga.

 

Antalet deltagare per kurs skall vara minst 8. Deltagarantalet i språkkurserna är minst 6. För att kursen skall börja krävs att minimideltagarantalet har anmält sig till kursen. Institutet har rätt att inhibera en kurs där deltagarantalet är för lågt.

 

Längden på undervisningstimmen


En undervisningstimme är 45 minuter.
Individuell undervisning ges i gitarr- och pianospel samt i solosång. I dessa ämnen är lektionslängden 15-30 minuter.

 

 

Studieintyg

Ges på begäran efter avslutad kurs. För intyget debiteras 10 €.

 

 

Försäkringar


Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida. Inte heller kursdeltagarnas egna verktyg, halvfärdiga arbeten
eller övriga personliga föremål, vilket bör observeras av dem som deltar i medborgarinstitutets kurser.

 

Läsåret och lovtider 2017-2018


Höstterminen 4.9.-26.11.2017
Vårteminen 8.1.-30.3.2018

Höstlov 16.-22.10.2017
Sportlov 19.-25.2.2018
Påsklov 30.3.-2.4.2018
Sommarterminen 3.4-30.6.2018

En del kurser kan dock inledas innan terminsstart eller ha en något längre termin. Information om detta hittar du i kursprogrammet.

 

Studerandes årsklocka

Studerandes årsklcoka

Suomeksi

Senast ändrat 04.10.2017