Konditionsbanor och -stigar

 

Söderkulla friluftsvägen

 

Upplysta banor:
Kommunens konditionsbanor:
Östanåparken 1,1 km, Nickby gård 2 km och 4 km, Söderkulla 0,9 km och 2,8
km, Tallmo 1 km, Norra Paipis 1 km

Belysningen på konditionsbanorna släcks kl. 22.00.
 
Föreningars konditionsbanor:
Spjutsund 1 km, Träskberga 1,1 km

Utmärkta stigar:

(obelysta) Nickby 6 km
Söderkulla 5 km och 10 km,
Föreningars stigar: Immersby 3 km och 7 km.

Friluftsvägar
: Nickby 1,8 km, Söderkulla 5,6 km

 

 

Skidspår 

Sibbo kommuns spårkartatjänst

Här hittar du information om när spåret senast har spårats eller kontrollerats samt om stil, längd och belysning.

Skidspårens läge och skick kan granskas via den elektroniska
mSki-tjänsten  http://www.mski.fi/sipoo_swe/

 
Nickby:   Karta

Upplysta spår: 2 km, 2,7 km och 4 km (skymningsbrytare). Dessutom finns 6
km obelyst spår. 

Söderkulla:  Karta
Upplysta spår: 1,2 km och 3,1 km (skymningsbrytare) Obelysta spår 5 - 16 km  

Box:   Spårkarta
Östanåparken:

Upplyst konditionsbana 1,1 km

Västra Sibbo:   Spårkarta

Skidspår i områdena Hanaböle träsk-Bisa-Viirilä-Svartböle-Hindsby
(Urheiluseura Sipoon Myyrät ry och Vanda stad sköter dessa spår)      

Norra Sibbo
Norra Paipis upplyst konditionsbana 1,0 km
Norra Paipis spår 1,5 km
Borgby spår 20 km 
Västra Sibbo
Tallmo upplyst konditionsbana 1,0 km
Tallmo spår 9 km
Skidspår i områdena Hanaböle träsk-Bisa-Viirilä-Svartböle-Hindsby  Spårkarta

 

 

 

 

 

 

 

 Suomeksi

 

 

 

 

 
Senast ändrat 05.09.2018