Allaktivitetshallens motionssal

Klockarvägen 5, 04130 SIBBO

 

Höstens verksamhetsperiod

1.8.–30.12.2018


Vårens verksamhetsperiod

2.1.–20.6.2019

Enskilda personer kan använda konditionssalen vardagar kl. 7.00–22.00 förutom tider som är reserverad åt föreningar. De tiderna meddelas skilt på anslagstavlan senast en vecka på förhand. På veckosluten är motionssalen användbar under öppethållningstiderna.

Åldersgränsen i motionssalen är 15 år. Yngre får träna med en förälder eller tränare närvarande och på dennas ansvar. Av säkerhetsskäl får man inte ta med barn under 12 år till motionssalen

Motionssalen öppen:

Måndag–fredag kl. 7:00–22:00

Lördag kl. 10:00–16:00

Söndag kl. 11:30–20:00

Motionssalens avgifter

- engångsavgift 5 €
- månadskort (30 dgr) 35 €
- säsongkort 75 €
- två säsonger i följd 130 €

Nyckelpant 20 €

Nyckelkort kan köpas från Infon av idrottsanläggningsskötaren. Betalningsmetoder ingår kontant, bankkort, Visa och Visa MasterCard, samt de vanligaste motions- och kultursedlar.


Lunchtiden vardagar kl. 11:00–12:00 stängd.

Specialgrupper , inkl. pensionärer i Sibbo, sibbo studerande, arbetslösa/värnpliktiga/civiltjänstgörare som bor i Sibbo och Sibbo kommuns anställda 50 % rabatt.

Sibbo föreningarnas avgift är 35 €/h.

Ordningsregler för motionssalen

Obs! Konditionssalskortet är personligt.

 

Ingen ledd verksamhet finns i motionssalen och träningen sker på eget ansvar.

 

Regelbundna turer

Tisdagar kl. 9:00 - 10:00 Sibbo institut/Konditonssal för alla som fyllt 60 år
Onsdagar kl. 10:00 - 11:00 Sipoon Eläkkeensaajat
Torsdagar kl 9:30 - 11:00 Sibbo Svenska Pensionärer
Torsdagar kl 15:00-16:00  Fysioterapi

 

Kontaktuppgifter

Info 040 191 4119

Idrottsplatsmästare Ståhl Bjarne 050 403 2038
Idrottsanläggningsskötare Piisku Heikki 040 191 4119
Idrottsanläggningsskötare Ari Juselius 040 191 4119

Teknisk fastighetsskötare Bergman Kim 050 541 8349

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 18.09.2018