Aktuellt

Ny broschyr - Motion för äldre

Broschyren innehåller uppgifter om samtliga motionsgrupper som Sibbo kommuns Service för äldre och handikappservice samt Idrottstjänster arrangerar. Med finns även Sibbo instituts fortsättningskurser våren 2019. 

 

500-klubbens skidkort

Vintern börjar vara slut så det är dags att returnera 500-klubbskorten. Skidkortet kan returneras även om man inte skidat 500 km.

Skidkorten returneras under adressen:

Sibbo kommun, Idrottstjänster, PB 7, 04131 SIBBO

senast 30.4.2019. Det här är sista gången som 500-klubbens kort samlas in av idrottstjänsterna. Cykelkampanjen får inte heller någon fortsättning.

 

Användningsturer i idrottsutrymmen och -områden hösten 2019 och våren 2020

Ansökningstiden för ordinarie turer i gymnastiksalar och bollplaner är 1.4. - 30.4.2019.

Träningsturer ansöks via Timmi-programmet under adressen:

https://www.sipoo.fi/se/kultur_och_fritid/idrott_och_friluftsliv/idrottsanlaggningar

För de tider som beviljas uppbärs en hyra enligt de av bildningsutskottets fastställda hyror.

 

Barnens motionsborg

Plats; Sibbo allaktivitetshall, Klockarvägen 5, 04130 Sibbo

Söndagar kl. 10:00 – 12:00

Datum; 13.1., 10.2., 10.3., 14.4. och 5.5.

Fri, fartfylld, glad och mångsidig familjemotion för 1- 10 åringar.

I motionsborgen kan du pröva på parkour, sähly, gymnastik etc.

Verksamheten är övervakad men inte ledd. Varje barn ska ha med sig en vuxen på vars ansvar barnet är i motionsborgen.

Pris; 2 euro/barn, vuxna gratis.

 

 

Byggarbeten orsakar tillfälliga störningar på friluftsområden i Söderkulla

Byggarbetena på Miilis område i Söderkulla tog fart i början av juni. Sipoonlahden koulu saneras, en ny bussterminal byggs, idrottsplanen förnyas och flera gator saneras på olika håll i området. För närvarande byggs vägar och vattenledningar på det nya detaljplaneområdet Stenkulla och detta medför olägenheter för dem som rör sig i rekreationsområdet. Under sommaren utförs även gräv- och sprängarbeten öster om Sipoolahden koulu i närheten av friluftslederna och bakom Daghemmet Miili. Parkeringsplatserna är stängda på grund av byggarbetena.

 

Vi uppmanar er att röra er försiktigt i närheten av byggplatserna och ta hänsyn till gräv- och sprängarbetena. Byggarbeten pågår framför allt i närheten av frisbeegolfbanan.

 

 

 

 

Sibbo Idrottstjänsters facebooksida

På Facebooksidorna berättar kommunen bl.a. om olika möjligheter att utöva idrott, kommande idrottsevenemang och eventuella avvikelser i verksamheten samt kommunicerar med invånarna.

 

Ändring på frisbeegolfbanan i Söderkulla!

Den första korgen (nr 1) på banan är tillfällig stängd pga byggnadsarbete, Vi beklagar besväret!

Man kommer till frisbeegolfbanan på västra sidan om Sipoonlahden koulu. Med hänvisning till byggarbetena vid Millis område ber vi er parkera bilarna endast på områden som är avsedda för parkering.

 

 

 

Suomeksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


01.03.2019

Nu kan man söka om bidrag för kultur- och fritidsverksamhet 2019

Bidrag för kultur, idrott och undgom kan ansökas 1.-29.3. Ansökningars görs elektronisk via Timmi-programmet. Rådgivningstillfällen ordnas i Nickby bibliotekets mötesrum adressen Norra skolvägen 2.

Nyhet


Senast ändrat 03.04.2019