Motionsgrupp för barn med specialbehov

Motionsgrupp för barn med specialbehov. Gymnastiken är avsedd för barn med sociala och motoriska svårigheter. Under terminen bekantar barnen sig med olika inne- och ute motionsgrenar. Terminsavgift 20€ / 12-15 ggr)

Lukkarin koulus gymnastiksal (Klockarvägen 2)

måndag kl. 18:00-19:00 (barn i lågstadieåldern)

måndag kl. 19:00-20:00 (unga)

Ledare Jessica Grönholm och Hanna-Maria Helenius

 

Specialsimning

Målgruppen är rörelsehämmade och lindrigt utvecklingsstörda samt barn med motoriska och sociala svårigheter. Deltagarna bör ha en personlig assistent med sig, ifall de inte klarar sig själva i bassängen och tvättutrymmena. Terminsavgift 55€.

Specialsimningen arrangeras i hälsocentralens fysioterapis bassäng (Jussasvägen 14)

torsdag kl. 18.00-18.45 (barn)

torsdag kl. 19.00-19.45 (vuxna)

Ingång via tandvårdens dörr. Ytterdörren är låst så tryck på summern så öppnar ledaren dörren.

Ledare Lena Rönn

Suomeksi

Senast ändrat 07.06.2018