Bidrag för ungdomsverksamhet

 

Elektronisk ansökan om bidrag som beviljas av fritidssektionen våren 2017. Ansökningstiden 13.-31.3.2017.

För att du ska kunna göra en ansökan måste du registrera dig som användare av programmet/kontaktperson för din organisation.

Om du redan har registrerat dig som användare av Timmi 4.1 lokalbokningsprogrammet måste du öka dina användarrättigheter så att du kan administrera ansökningar för din klubb/förening.

Att fungera som kontaktperson för en organisation förutsätter att dina lösen godkänns av administratören. Innan godkännandet är det inte möjligt att fylla i en ansökan.

Registrera dig som kontaktperson för din organisation / öka dina användarrättigheter i god tid före den sista ansökningdagen!


När ni ansöker projektbidrag, välj kategori under Projektbidrag, EJ under Verksamhetsbidrag.

 

Registrering som privatperson

Registrering som kontaktperson för en organisation Anvisning

Inloggning

Glömt lösenordet? länk att förnya lösenordet för registrerade kunder

Avtal om nyttjanderätt av Timmi-programvaran

Dataskyddsbeskrivning

Bekanta dig med principerna för beviljande av bidrag och anvisningarna innan du fyller i en ansökan!

Endast ansökningar som lämnats in elektroniskt via Timmi inom tidsfristen godkänns.

 

Fastighetsskattebidrag

I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för en fastighet de underhåller och äger. Bidraget ska sökas via Timmi-bidragsansökningsprogrammet senast 31.3.2017.

Bidragett betalas då föreningen påvisat att den betalat fastighetsskatten.

Info och stöd

Rådgivning ordnas i Sibbo huvudbibliotek (adress: Norra Skolvägen 2) var Sari Polojärvi visar hur man fyller i en ansökan.

Måndag 20.3.2017 kl. 17–19. Mia Liljeberg och Piritta Forsell svarar på frågor om bidrag för idrotts- och ungdomsverksamhet.

Tisdag 28.3.2017 kl. 17–19. Katja Sågbom svarar på frågor om kulturbidrag.

Om du har tekniska problem med att fylla i blanketten, kontakta Sari Polojärvi sari.polojarvi@sipoo.fi, tfn 09 23537005

Om du har frågor om för vilket ändamål bidrag beviljas, vänd dig då till:

Piritta Forsell piritta.forsell@sibbo.fi, tfn 09 2353 7010 (idrottsbidrag)

Katja Sågbom katja.sagbom@sibbo.fi, tfn 09 2353 7023 (kulturbidrag)

Mia Liljeberg mia.liljeberg@sibbo.fi, tfn 09 2353 7050 (bidrag för ungdomsverksamhet)


 

 
Senast ändrat 22.03.2017