Understöd för kulturverksamhet

Elektronisk ansökan om bidrag som beviljas av fritidssektionen våren 2018. Ansökningstiden 1.-29.3.2018.

För att du ska kunna göra en ansökan måste du registrera dig som användare av programmet/kontaktperson för din organisation.

Om du redan har registrerat dig som användar av Timmi 4.1 lokalbokningsprogrammet måste du öka dina användarrättigheter så att du kan administrera ansökningar för din klubb/förening.

Att fungera som kontaktperson för en organisation förutsätter att dina lösen godkänns av administratören. Innan godkännandet är det inte möjligt att fylla i en ansökan.

Registrera dig som kontaktperson för din organisation / öka dina användarrättigheter i god tid före den sista ansökningdagen!

Registrering som privatperson  

Registrering som kontaktperson för en organisation Anvisning

Inloggning

Glömt lösenordet? länk att förnya lösenordet för registrerade kunder

Avtal om nyttjanderätt av Timmi-programvaran

Dataskyddsbeskrivning

Bekanta dig med principerna för beviljande av bidrag och anvisningarna innan du fyller i en ansökan!

Endast ansökningar som lämnats in elektroniskt via Timmi inom tidsfristen godkänns.

Fastighetsskattebidrag

I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för en fastighet de underhåller och äger. Bidraget ska sökas via Timmi-bidragsansökningsprogrammet senast 29.3.2018.

Bidraget betalas då föreningen påvisat att den betalat fastighetsskatten.

 
Info och stöd

FÖRENINGSTRÄFF

Kultur- och fritidstjänsterna vid Sibbo kommun inbjuder de lokala föreningarna till föreningsträff torsdagen 8.3.2018 kl. 18 i Festsalen, Nybrovägen 39. (I bilnavigator Gamla vattentornsbacken 1), Nickby. 

Kultur- och fritidstjänsternas understöd kan ansökas 1-29.3.2018 via Timmi-systemet. De flesta föreningar har redan förra registrerat sig och använt systemet så ansökningsprocessen är lättare detta år. Vi informerar under träffens gång alla de nya sökande eller de föreningar som gärna vill ha en upprepning om ansökningsförfarandet för år 2018.

Under kvällens lopp presenterar Kultur- och Fritidschefen Anne Laitinen de allmänna, uppdaterade understödsprinciperna. Servicechef för idrottstjänster Piritta Forsell presenterar Sibbos plan för idrottstjänster samt hur man har tänkt förverkliga den. Servicechef för ungdomstjänster Mia Liljeberg berättar om webbtjänsten Ungasidéer.fi och kulturplanerare Katja Sågbom om senaste nytt på kulturfronten.

Under kaffeserveringen idéutbyte om kultur- idrotts- och ungdomsärenden. Kansli- och faktureringssekreterare Sari Polojärvi visar hur Timmi-systemet fungerar.

Bekanta er gärna med informationen på förhand på kommunens hemsida www.sibbo.fi / Kultur och Fritid / föreningar och understöd

Välkommen!

 

RÅDGIVNINGSTILLFÄLLEN

Rådgivningstillfällen ordnas i Sockengården, Kst:s mötesrum (andra våningen) adressen Stora Byvägen 18
Torsdag 15.3.2018 kl. 17–19. Sari Polojärvi visar hur man fyller i blanketten. Piritta Forsell, Mia Liljeberg och Katja Sågbom är också på plats och svarar på frågor.

Om du har frågor om för vilket ändamål bidrag beviljas, vänd dig då till:

Piritta Forsell piritta.forsell@sibbo.fi, tfn 09 2353 7010 (idrottsbidrag)

Katja Sågbom katja.sagbom@sibbo.fi, tfn 09 2353 7023 (kulturbidrag)

Mia Liljeberg mia.liljeberg@sibbo.fi, tfn 09 2353 7050 (bidrag för ungdomsverksamhet)

 

Om du har tekniska problem med att fylla i blanketten, kontakta Sari Polojärvi sari.polojarvi@sipoo.fi , tfn 040 191 4290

 
Senast ändrat 22.02.2018