Bidrag för kultur-, idrott- och ungdomsverksamhet

 

BIDRAG  FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET 2017

Ansökningstid för föreningar, organisationer och grupper för kultur-, idrott-, och ungdomsverksamhet via Timmi- programmet 13.3–31.3.2017.

KONSTNÄRSSTIPENDIE

Till en professionell sibbokonstnär. Ansökning via Timmi-programmet 13.3–31.3.2017.

FASTIGHETSSKATTEBIDRAG

I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för år 2017 för en fastighet de underhåller och äger. Bidraget ska sökas via Timmi-programmet senast 31.3.2017.

Fritidssektionen

 

Vi tar i bruk ett nytt digitalt ansökningssystem för fördelning av understöd och vi uppdaterar programmet för reservering av utrymmen.

OBS! Ansökningstiden för understöd kommer att vara undantagsvis 13-31.3.2017 på grund av det nya systemet.

Följ med hemsidorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 06.03.2017