Bidrag för kultur-, idrott- och ungdomsverksamhet

 

BIDRAG  FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET 2017

Ansökningstid för föreningar, organisationer och grupper för kultur-, idrott-, och ungdomsverksamhet via Timmi- programmet 1.3–29.3.2018.

KONSTNÄRSSTIPENDIE

Till en professionell sibbokonstnär. Ansökning via Timmi-programmet 1.3–29.3.2018.

FASTIGHETSSKATTEBIDRAG

I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för år 2018 för en fastighet de underhåller och äger. Bidraget ska sökas via Timmi-programmet senast 29.3.2018.

Ansöknignstiden slutar kl. 18:00.

Fritidssektionen

 

Följ med hemsidorna.

 

Suomeksi

Senast ändrat 27.02.2018