Rådet för personer med funktionsnedsättning 2017–2018 

9 medlemmar som har personliga ersättare. Av medlemmarna representerar 6 handikapp- och anhörigorganisationer, 1 social- och hälsovårdsutskottet, 1 tekniska utskottet och 1 bildningsutskottet 


Organisationernas representanter 

Representant                                                                                              Ersättare

Kynnys ry, Sipoon liikuntavammaiset ,                                      Porvoon Invalidit - Borgå Invalider ty
Porvoon Invalidit-Borgå Invalider ry                                          Sipoon liikuntavammaiset ry
Tuula Räikkönen                                                                            Tomas Jonsson                                  

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf.                                
Kenneth Ekholm                                                                             Tobias Sandström 
                                                                                                              
Keski-Uudenmaan Kuulo ry                                                            Keski-Uudenmaan Kuulo ry
Risto Pietilä                                                                                   Terllervo Hakkari 

De utvecklingsstördas Väl i Östra Nyland                                     Porvoonseudun Hengitysyhdistys
Monica Ståhls-Hindsberg                                                                   Heikki Liikkanen


Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki                               Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Yuki
Liisa Jankkari                                                                                   Harry Jankkari            

Kommunens representanter 

Social- och hälsovårdsutskottet
Suvi-Päivikki Vuoksenranta
                                                              Juha Huotari

Tekniska utskottet                                               
Monika Hämäläinen                                                              Anna-Karoliina Matttila   
tfn 040 726 21 08                                                                               

Bildningsutskottet
Henrik Möller                                                                       Lilli Kahri                                                                          

 

Kontaktuppgifter:
Orförande Tuula Räikkönen, tfn 050 360 5813
Viceordförande Liisa Jankkari
Handikapprådets sekreterare Anna Weissman, PB 7, 04131 SIBBO, tfn 09 2353 6524

Senast ändrat 22.11.2017