Krigsveterankommitténs sammansättning
2013–2014

Kommunstyrelsen har utsett 6 och den lokala veteranorganisationen 2 ledamöter. Den ena av veteranorganisationens ledamöter har fungerat som viceordförande.

Lars Björkell, ordförande, tfn 040 551 45 62
Gun Mannila
Inger Sjöholm
Maj Andersson
Ragnar Boxström
Veikko Lindell 

Representanter r Sibbo Krigsveteraner rf.
Caj-Gustav Lydman
Sven Borgström


Suomeksi

Senast ändrat 17.03.2015