Handikapprådets sammansättning
2015–2016
 

8 medlemmar som har personliga ersättare. Av medlemmarna representerar 6 handikapp- och anhörigorganisationer, 1 social- och hälsovårdsutskottet och 1 tekniska utskottet. 


Organisationernas representanter 

Medlem                                                                                               Ersättare

Kynnys ry, Sipoon liikuntavammaiset ,                                          Borgånejdens Andningsförening
Porvoon Invalidit-Borgå Invalider ry                                                Heikki Liikanen
Tuula Räikkönen                                                                                                      

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf.                                 Bamsegruppen rf, Tourette ry, ADHD-förbundet
Kenneth Ekholm                                                                               Ingela Lindholm  
                                                                                                              
Keski-Uudenmaan Kuulo ry                                                            Keski-Uudenmaan Kuulo ry
Risto Pietilä                                                                                         Jorma Räikkönen 

De utvecklingsstördas Väl i Östra Nyland                                     De utvecklingsstördas Väl i Östra Nyland
Monica Ståhls-Hindsberg                                                                 Maria Jäderholm


Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki                               Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Yuki
Liisa Jankkari                                                                                      Harry Jankkari            

Kommunens representanter 

Social- och hälsovårdsutskottet
Suvi-Päivikki Vuoksenranta
                                                              Maarit Virtanen

Tekniska utskottet 
Monika Hämäläinen    
tfn 040 726 21 08                                                                                Hannele Backström

Bildningsutskottet
Laura Paunonen                                                                                 Annika Bröckl

 

Kontaktuppgifter:
Orförande Tuula Räikkönen, tfn 050 360 5813
Viceordförande Monica Ståhls-Hindsberg
Handikapprådets sekreterare Jessica Lökfors, PB 7, 04131 SIBBO, tfn 09 2353 6524

Senast ändrat 28.09.2016