Byggnads- och miljöutskottet

Utskottet behandlar de ärenden som enligt markanvändnings- och bygglagen och annan lagstiftning hör till kommunens byggnadstillsynsmyndighet och fungerar som den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i 5 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning.

Som sekreterare för utskottet fungerar byggnadstillsynsekreterare Sofia Uí Shúilleabháin, tfn 040 191 4234

Kasper Nyberg, ordförande, tfn 040 191 44 51
Sini-Pilvi Saarnio, viceordförande, tfn 040 743 90 83
Christer Lindqvist
Ann-Christine Nokelainen
Heikki Vestman
Simo Lehvonen
Pirkko Buddas
 

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

Förtroendeorganens mötesdatum

Byggnads- och miljöutskottets föredragningslistor och protokoll

Suomeksi

 

Senast ändrat 22.10.2018