Sibbo kommuns förvaltningsstadga

Förvaltningsstadgan som godkänns av Sibbo kommun uppdateras vid behov en eller ett
par gånger i året.

Kommunens förvaltningsstadga

Ordningslagen

Ordningslagen skall främja ordning och säkerhet på allmän plats. Från och med den 1
oktober 2003 är bestämmelserna om allmän ordning desamma i hela landet. Tidigare har
Finland inte haft någon ordningslag utan i stället har kommunerna haft egna ordnings-
stadgor som ofta skiljt sig från varandra.

Ordningslagen gäller områden som kan användas av allmänheten oavsett vem som äger
dem. Sådana områden är till exempel vägar, gator, gångbanor, torg, parker, badstränder,
idrottsplaner, begravningsplatser samt byggnader, kollektiva trafikmedel, ämbetsverk,
kontor och restauranger som kan användas av allmänheten.


Ordningslag 612/2003 (Finlex)

Suomeksi

Senast ändrat 01.08.2017