Ledningsgruppen 

SuomeksiMikael Grannas
Kommundirektör
Mikael Grannas
09 2353 6200
Uppgifter och ansvarsområden:
- helhetsansvar för kommunens verksamhet och ekonomi
- näringsfrågor
Pekka Laitasalo
Ekonomi- och förvaltningsdirektör
Pekka Laitasalo
09 2353 6205
Uppgifter:
- leder enheten Ekonomi- och förvaltningstjänster
och ansvarar den strategiska
styrningen av kommunens administrativa stödtjänster
Kurt Torsell
Bildningsdirektör
Kurt Torsell
09 2353 7000
Leena Kokko
Direktör social- och hälsovårdsväsendet
Leena Kokko
09 2353 6500
 
Personalchef
Merja Soosalu
09 2353 6250
Uppgifter:
- personalärenden
- chef för personaltjänster
Ilari Myllyvirta
Teknisk direktör
Ilari Myllyvirta
09 2353 6800
Pekka Söyrilä
Tf Utvecklingsdirektör, Mätnings- och fastighetschef
Pekka Söyrilä
09 2353 6731
ledning av enheten, markförvärv, företagstomter
CDO. Chief Digital Officer
Ethel Eriksson
09 2353 6249

Personalens representant

Gårdskarl
Måns Stenström
09 2353 6984

Sakkunniga medlemmar

Utvecklingsexpert
Marja Teljamo
09 2353 6215
Informatör
Paula Ropponen
09 2353 6218

Ledningsgruppens sekreterare

Utvecklingsexpert
Marja Teljamo
09 2353 6215
Senast ändrat 01.08.2017