Utredning om sammanslagning i Östra Nyland

De östnyländska kommunerna/städerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Borgå och Sibbo gör en sammanslagningsutredning enligt kommunstrukturlagen som trädde i kraft den 1 juli 2013. Utredningen inleds hösten 2013 och avslutas våren 2015. Syftet med sammanslagningsutredningen är att få till stånd en framställning om en sammanslagning av kommunerna och städerna samt ett anknytande sammanslagningsavtal.

Organisation för sammanslagningsutredningen

Sammanslagningsutredningen görs i huvudsak som tjänstemannaarbete med stöd av olika experter. Hela processen övervakas och styrs av en politisk styrgrupp med två medlemmar från varje deltagande kommun/stad. Det praktiska arbetet styrs av en ledningsgrupp som består av kommun-/stadsdirektörerna. Dessutom ingår fem branschspecifika arbetsgrupper i utredningen. En arbetsplan har utarbetats för sammanslagningsutredningen, på basis av vilken de olika arbetsgrupperna gör sin andel av utredningen.

Arbetsplan

Kommunikation i anslutning till sammanslagningsutredningen

Styrgruppen sammanträder ca en gång i månaden och styrgruppens protokoll publiceras på denna webbplats inom en vecka från mötet. För att säkerställa kommuninvånarnas och olika intressegruppers tillgång till information samt möjligheter att delta och påverka under sammanslagningsutredningsprocessens gång utarbetar man pressmeddelanden, ordnar info- och diskussionstillfällen samt utnyttjar alla kommunikationskanaler som används i kommunernas normala kommunikation. 

Mer information: ledningsgruppens ordf. Esko Rautiainen, tfn 040 8211 045, esko.rautiainen@askola.fi

 


11.09.2014

Planen för en Mellannyländsk stad är färdig

Enligt utredningen skulle Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo och Tusby bilda en stad från början av år 2017.

Nyhet

11.11.2013

Vision och strategi under planering för eventuell ny stad i Östra Nyland

Styrgruppen, visionsgruppen och ledningsgruppen för utredningen om en sammanslagning av kommunerna i Östra Nyland samlades 8–9.11 till ett visionsseminarium i Kouvola. På seminariet lades grunden för en vision och strategi för en eventuell ny stad samt för visionsarbetsgruppens arbete.

Nyhet

28.08.2013

En utredning om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland i startgroparna

Den nya kommunstrukturlagen trädde i kraft 1.7.2013 och nu ska kommunerna utreda en eventuell sammanslagning med någon annan kommun. De östnyländska kommunerna och städerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Borgå och Sibbo beslöt våren 2013 att göra en sammanslagningsutredning för ett eventuellt grundande av en ny stad.

NyhetSenast ändrat 01.08.2017