Kommunreformen

Regeringen kommer att genomföra en rikstäckande kommunreform som syftar till att skapa en livskraftig kommunstruktur som baserar sig på starka primärkommuner. Kommunreformens centrala element består av kommunstrukturlagen som styr kommunstrukturen, kommunernas statsandels- och finansieringssystem, helhetsreformen av kommunallagen, lagen om ordnandet av social- och hälsovården samt metropollösningen. Mer information om kommunreformen FM

Kommunernas utredningsskyldighet

Kommunstrukturlagen trädde i kraft den 1 juli 2013 och kommunernas utredningsskyldighet inleddes omedelbart då lagen trädde i kraft. Fullmäktige i Sibbo har i sitt utlåtande till finansministeriet meddelat att kommunen deltar i två utredningar:

Kommunerna i mellersta Nyland: Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo och Tusby

Kommunerna i östra Nyland: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Borgå och Sibbo

Därtill är Sibbo delaktig i metropolutredningen, en särskild kommunindelningsutredning som finansministeriet beslutat om. Till utredningen hör städerna Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo och Vanda samt kommunerna Kyrkslätt, Sibbo, Tusby och Vichtis.

Kommunreformens tidtabell

Tidsfristen för kommunernas utredningar och förslag till sammanslagningar går ut sex månader efter att lagen om ordnandet av social- och hälsovården har godkänts i riksdagen.

Kommunreformen framskrider så att kommunindelningsutredningarna görs under 2013-2014. Under 2014-2015 kommer beslut om kommunsammanslagningar att fattas och nya kommuner beredas. Avsikten är att grunda nya kommuner senast 2017.

Fullmäktige tog ställning till kommunstrukturutredningarna 4.3.2015

Sibbo kommun drar sig ur både kommunstrukturutredningen i mellersta Nyland och kommunstrukturutredningen i östra Nyland, men önskar att gemensamma åtgärder vidtas för att fördjupa regionsamarbetet i båda områdena.

Sibbo förkastade förslaget om att sammanslå Esbo, Helsingfors, Grankulla, Sibbo och Vanda till en ny kommun.

 

 


11.09.2014

Planen för en Mellannyländsk stad är färdig

Enligt utredningen skulle Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo och Tusby bilda en stad från början av år 2017.

Nyhet

11.11.2013

Vision och strategi under planering för eventuell ny stad i Östra Nyland

Styrgruppen, visionsgruppen och ledningsgruppen för utredningen om en sammanslagning av kommunerna i Östra Nyland samlades 8–9.11 till ett visionsseminarium i Kouvola. På seminariet lades grunden för en vision och strategi för en eventuell ny stad samt för visionsarbetsgruppens arbete.

Nyhet

28.08.2013

En utredning om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland i startgroparna

Den nya kommunstrukturlagen trädde i kraft 1.7.2013 och nu ska kommunerna utreda en eventuell sammanslagning med någon annan kommun. De östnyländska kommunerna och städerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Borgå och Sibbo beslöt våren 2013 att göra en sammanslagningsutredning för ett eventuellt grundande av en ny stad.

NyhetSenast ändrat 09.09.2016