Kommundirektören

Mikael Grannas
Kommundirektör
Mikael Grannas
09 2353 6200
Uppgifter och ansvarsområden:
- helhetsansvar för kommunens verksamhet och ekonomi
- näringsfrågor

Assistent för ledningen

 
Assistent för ledningen
Carola Juselius
09 2353 6211
Senast ändrat 26.02.2016