Elektroniska system inom småbarnsfostran

Beskrivning av verksamheten SuomeksiMålet är ett elektroniskt system med hjälp av vilket de viktigaste processerna inom småbarnsfostran kan administreras digitalt.

Beskrivning av ändringsbehovet
De nuvarande elektroniska systemen kommunicerar inte med varandra, vilket leder till att många uppgifter måste registreras för hand.

En del av processerna sköts ännu i pappersform, t.ex. beslut om daghemsplats skickas per post, varje enskilt beslut skrivs ut och sätts i kuvert.

Målbild
Målet med ändringen är att de följande processerna inom småbarnsfostran ska kunna skötas digitalt:

-          Växelverkan med kunden

-          Daglig uppföljning av barnantal och personal

-          Överföring av uppgifterna i elektroniska ansökningar

-          Timbaserad fakturering?

Genom förnyelsen frigörs arbetstid till kundarbetet, det nuvarande arbetet förenklas och ”onödiga” arbetsskeden slopas.

Tidtabell
Genomförs gradvis åren 2016–2017. 

Mer information: Dagvårdschef Mervi Keski-Oja, tfn 050 362 5279, mervi.keski-oja@sibbo.fi

Senast ändrat 19.01.2016