Sms-påminnelse om reserverad tid till
social- och hälsovårdstjänsterna

Suomeksi Till många av social- och hälsovårdstjänsternas enheter reserverar kunderna mottagningstider i förväg. Ibland glömmer kunderna sina tider och då uppstår outnyttjade tider. Projektets mål är att alla de social- och hälsovårdsenheter som reserverar mottagningstider för kunderna tar i bruk en sms-påminnelse. På detta sätt kan de outnyttjade tiderna minimeras.

Beskrivning av förändringsbehovet

Inom skolhälsovården förblev 121 reserverade tider till skolhälsovårdaren och 180 tider till skolläkaren outnyttjade år 2014. På rådgivningen förblev 65 läkartider och 121 hälsovårdartider oanvända. Inom mun- och tandvården förblev 493 tandläkartider och 385 munhygienisttider outnyttjade. Av fysioterapeuttiderna förblev 115 outnyttjade. Inom öppenvården förblev 150 läkartider och 31 skötartider oanvända. Av talterapeuttiderna förblev 36 outnyttjade. Även mottagningstider till missbrukararbetaren, depressionsskötaren, vuxenrådgivningens hälsovårdare, familjerådgivningen och minnespolikliniken förblev outnyttjade år 2014.

Skolhälsovårdens och rådgivningens sammanlagda kostnader för de outnyttjade tiderna uppgick till minst 36 000 euro, kanske rentav till närmare 70 000 euro. Då de övriga enheternas kostnader för dessa oanvända tider läggs till uppgår kostnaderna till drygt 120 000 euro. Med hjälp av sms-påminnelser kan man klart minska antalet outnyttjade tider.

Beskrivning av målbilden

Antalet oanvända tider minskar och verksamheten effektiveras enligt följande:

- År 2015 minskar skolhälsovårdens och rådgivningens outnyttjade tider med 50 %, vilket motsvarar en kostnad på cirka 20 000 euro. De andra enheterna ansluter sig till projektet först på hösten, men även deras outnyttjade tider minskar med 20 % och kostnaderna följaktligen med 18 000 euro.

- År 2016 är målet att minska alla outnyttjade tider med 80 %, vilket skulle inbringa en besparing på 90 000 euro. Åren 2017 och 2018 förväntas besparingarna öka till 100 000 euro om året.

- I slutet av år 2018 beräknas besparingarna och de ökade inkomsterna uppgå till sammanlagt drygt 320 000 euro.

Mera information: chef för socialarbetet Bodil Grön, tfn 040 191 4559, bodil.gron@sibbo.fi

Senast ändrat 23.04.2015