Grupprådgivning

Beskrivning av verksamheten
Alla barn undersöks individuellt på rådgivningen. Rådgivningskontrollerna görs då barnen är 6 månader, 2 år och 6 år, och besöket räcker cirka 45–60 minuter. Årligen föds cirka 200–250 barn. Suomeksi

Beskrivning av ändringsbehovet
Grupprådgivning erbjuder familjerna en möjlighet att träffa andra familjer som har barn i samma ålder. Även kamratstöd erbjuds. Det ryms 6–7 barn i en grupp, som leds av 2 hälsovårdare. Gruppbesöket räcker 1,5 timme.

Då kommunens befolkning ökar och antalet hälsovårdarbefattningar på rådgivningen förblir det samma kan man göra betydande tidsbesparingar genom grupprådgivningsbesök. Denna ändring gör det också möjligt att ge individuell tid till de kunder som har det största behovet. Den årliga besparingen uppgår till cirka 34 000 euro. Dessutom sparas avsevärt med tid och arbetet blir betydligt effektivare.

Tidtabell
Grupprådgivningsverksamhet för barn i åldern 6 månader inleddes hösten 2015. Behovet av grupprådgivning bedöms på basis av antalet födda barn, varvid man på förhand kan dimensionera antalet grupper som behövs för att minimera antalet onödiga besök. År 2015 ordnades sammanlagt 6 grupprådgivningsbesök. Grupperna för 2-åringar inleds år 2016. Grupprådgivningarna för 6-åringar inleddes år 2015 i samarbete med förskolorna skolhälsovården.

Mer information: servicechef Bodil Grön, tfn 040 191 4559, bodil.gron@sibbo.fi

Senast ändrat 27.01.2016