Social- och hälsovårdstjänster

Vi säkerställer tillgången till kundorienterade, rättidiga och effektiva social- och hälsovårdstjänster även i framtiden tillsammans med de övriga aktörerna i kommunen och i intensivt samspel med kommuninvånarna. Att utveckla och ordna mångsidiga tjänster som främjar kommuninvånarnas välbefinnande och hälsa lyckas endast genom samarbete.

Tjänsterna produceras kostnadseffektivt genom att kontinuerligt utveckla bl.a. arbetssätten, tjänsteutbudet och tjänstestrukturen. Vi utnyttjar digitaliseringens och teknologins möjligheter såväl i vårt eget arbete som genom att erbjuda kommuninvånarna nya möjligheter till självbetjäning och egenvård.

Mera information: sosial- och hälsovårdschef Leena Kokko, tfn 050 5772 732, leena.kokko@sibbo.fi 
Senast ändrat 20.10.2015