Gemensamt förvaltningsteam

Kommunens förvaltning samordnas och görs smidigare bland annat genom att förenhetliga praxisen och sammanslå funktionerna. Avsikten är att bilda ett förvaltningsteam, som centraliserat sköter ärendehanteringen och möteshanteringen i kommunen. Suomeksi

Verksamhetens beskrivning och förändringsbehov
För närvarande sköts uppgifterna inom ärendehanteringen av cirka 20 anställda på kommunens olika avdelningar. I fortsättningen ska uppgifterna skötas centraliserat av ett förvaltningsteam på 5 personer.

Tidtabell
Avsikten är att det nya förvaltningsteamet inleder sin verksamhet hösten 2016.

Ytterligare information: kommunsekreterare Peter Stenvall, tfn 09 2353 6210, peter.stenvall@sibbo.fi eller planerare Heidi Träskelin, tfn 040 191 4204, heidi.traskelin@sibbo.fi

 

 

Senast ändrat 28.01.2016