Effektiv användning av Lync

Suomeksi Mötesresor tar tid och orsakar kostnader via kilometerersättningar. Ibland är det svårt att hitta lediga mötesrum.

Beskrivning av förändringsbehovet
Elektroniska möten sparar arbetstid, kilometerersättningar och behov av mötesrum.

Beskrivning av målbilden
Största delen av möten hålls i nätet via egen dator. Kommunens personal kan använda snabbkommunikation och delta i möten.

Mera Information: IT-chef Sam Allén, tfn 040 1914 545, sam.allen@sipoo.fi

Senast ändrat 23.04.2015