Presidentvalet i Sibbo 2018

Presidentval förrättas i Finland söndagen den 28 januari 2018 kl. 9.00–20.00 och den andra omgången om det behövs 11 februari 2018. Befolkningsregistercentralen sänder ut ett meddelandekort till de röstberättigade enligt de uppgifter som fanns antecknade i befolkningsdatasystemet 8.12.2017. Den som inte fått kortet, eller vars kort har felaktiga uppgifter, bör kontakta magistraten i Borgå, tfn 02955 36370.

Förhandsröstning

I Sibbo förrättas förhandsröstning 17.1–23.1.2018 på följande ställen (andra omgången 31.1-6.2.2018):

Sockengården, Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo och Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla

datumtidII omgången
onsdag-fredag 17-19.1kl. 9-1831.1-2.2
lördag-söndag 20-21.1kl. 10-143-4.2
måndag-tisdag 22-23.1kl. 9-205-6.2

 

Ambulerande förhandsröstning förrättas på följande ställen:

röstningsplatsaddressdatumtidII omgången
Norra Paipis skolaPaipisvägen 1098onsdag 17.1kl. 18-2031.1
Borgby branddepåBorgnäsvägen 432torsdag 18.1kl. 18-201.2
Simsalö skolaSimsalösöndag 21.1kl 10-134.2
Hindsby ByagårdenMartisvägen 66söndag 21.1kl. 12-144.2
Gesterby branddepåGesterbyvägen 83söndag 21.1kl. 14.30-16.304.2
Salpar skolaSalparvägen 11måndag 22.1kl. 18-205.2
Byarsborg i SpjutsundStorruddsvägen 22tisdag 22.1kl. 18-206.2


Varje röstberättigad får oberoende av hemort förhandsrösta på alla allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands. Mera information på valsidor.

För personer som är intagna på sjukhus eller anstalt ordnas förhandsröstning om vilken det kungörs på vederbörande inrättning.

Hemmaröstning

Personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta i sitt hem. Anmälan kan göras antingen skriftligen eller per telefon före 16 januari kl. 16.00. Adressuppgifter finns i slutet. 

Valförrättningen på valdagen

Vallokalerna är öppna på valdagen 28.1.2018 kl. 9.00–20.00. På valdagen kan man endast rösta på det röstningsställe som finns angivet på meddelandekortet. 

Den röstande måste både vid förhandsröstning och röstning på valdagen kunna styrka sin identitet. Meddelandekortet är ingen förutsättning för att få rösta och duger inte till att styrka identiteten. 

Röstningsställe

1. Paipis, Södra Paipis skola, Skolbacken 50
2. Tallmo, Talman koulu, Satotallmovägen 11
3. Kyrkoby, Sibbo gymnasium, Stora Byvägen 6
4. Nickby, Nickby Hjärta, Stora Byvägen 12
5. Västerskog, Hedåsen, Hedåsvägen 17
6. Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2
7. Boxby skola, Spjutsundsvägen 71

 

Centralvalnämnden i Sibbo kommun
Stora Byvägen 18, Pb 7
04131 SIBBO
tfn 040 191 4212
arto.hautala (at) sipoo.fi

 

[l:public_create_by]: 05.12.2017