RSS
18.04.2019

Fråga nu – Invånarfrågorna till frågetimmen skall skickas senast 23.4. kl 10

Vad vill du fråga? Nu har du möjligheten att få svar till din fråga från kommunens ledning och beslutsfattare. Den för kommuninvånarna öppna frågetimmen ordnas innan fullmäktigemötet 29.4 kl. 17.00–17.30 (Brander-salen, Östanåparkens festsal, Gamla Vattentornsbacken 1)
17.04.2019

Planläggningen i Sibbo utarbetas med fokus på att skapa förutsättningar för befolkningstillväxt och inleda persontågtrafik mellan Kervo och Nickby

Planläggningen i Sibbo kommun har under de närmaste åren som mål att främst utveckla Nickby samt öka en mångsidig tomtreserv för både bostäder och service inom de kommande järnvägsstationernas influensområden i Nickby och Tallmo. I Söderkulla koncentreras planläggningen till att utveckla centrumområdet och möjliggöra ett tillräckligt stort utbud av egnahemstomter. Bland annat så här ser tyngdpunkterna ut i Sibbo kommuns nya planläggningsprogram för åren 2019–2023. Kommunstyrelsen godkände planläggningsprogrammet 9.4.2019.
16.04.2019

Undantag i kundtjänstens öppethållningstider inför påsken.

Torsdagen 18.4.2019 stängs kundtjänsten Info Nickby och Sockengården klockan 14 och vi gör oss redo för att fira påsken. Vi öppnar igen tisdagen 23.4.2019 enligt normal tidtabell. Glad Påsk!
16.04.2019

Utvidgningen av Nickby Hjärta i Sibbo inleds på sommaren

Entreprenören för utvidgningen av bildningscentret Nickby Hjärta har blivit vald. Enligt planerna inleds byggarbetet sommaren 2019.
15.04.2019

Nu är det senast dags att sanera avloppsvattensystemet

Sibbo miljöövervakning vill påminna invånarna om att den övergångstid som fastställdes för förnyande av fastighetsvis avloppsvattenhantering på grundvattenområde och i närheten av sjöar och havet löper ut 31.10.2019. Under den inkommande våren och sommaren är det alltså senast tid att förnya avloppsvattensystemet, om det inte gjorts tidigare.
15.04.2019

Rosk'n Roll meddelar: Avvikande tidtabeller i avfallsservicen

Under veckorna 16 och 17 kan sopkärlen tömmas en dag tidigare eller senare än normalt på grund av påskens söckenhelger. Tömningarna som infaller vecka 16 påbörjas redan söndagen 14.4. Avfallstransporterna för vecka 17 börjar på tisdagen och körs till lördagen den 27.4.
15.04.2019

Kom med och bidra till rökfria spädbarn!

Ungefär 15 procent av väntande mödrar röker under graviditeten. Rökning ökar konstaterat risken för att foster, spädbarn och barn ska drabbas av ett flertal sjukdomar och problem. Rådgivningarna i Sibbo uppmuntrar alla väntande familjer till rökfrihet, bland annat med kolmonoxidmätare och förmånskort för rökfria.

Arkiv

2019 (83)

2018 (264)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)