Mötestider 2018

Fullmäktige: 29.1, 26.2, 26.3, 23.4, 11.6, 3.9, 8.10, 12.11 och 10.12.2018

Kommunstyrelsen: 16.1, 6.2, 27.2, 13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 8.5, 22.5, 5.6, 19.6, 21.8, 11.9, 25.9, 16-17.10, 30.10, 13.11, 27.11 och 11.12.2018

Social- och hälsovårdsutskottet: 30.1, 14.3, 17.4, 28.5, 18.6, 28.8, 24.9, 23.10, 26.11 och 18.12.2018

Byggnads- och miljöutskottet: 1.2, 15.2, 15.3, 12.4, 17.5 och 20.6.2018

Tekniska utskottet: 23.1, 12.2, 7.3, 19.3, 16.4, 29.5 och 12.6.2018

Bildningsutskottet: 30.1, 13.2, 7.3, 17.4, 28.5, 18.6, 20.8, 24.9, 23.10, 26.11 och 17.12.2018

Markanvändningssektionen: 22.1, 12.2, 19.3, 16.4, 14.5, 12.6, 27.8, 24.9, 22.10, 19.11 och 12.12.2018

Svenska utbildningssektionen: 15.1, 5.2, 6.3, 9.4, 7.5, 4.6, 13.8, 17.9, 9.10, 6.11 och 4.12.2018

Suomenkielinen koulutusjaosto: 15.1, 5.2, 6.3, 9.4, 7.5, 4.6, 13.8, 17.9, 9.10, 6.11 och 4.12.2018

Fritidssektionen: 30.1, 6.3, 18.4, 15.5 och 13.6.2018

Revisionsnämnden:

Näringssektionen: 31.1, 12.2, 5.3, 9.4, 7.5 och 4.6.2018

Sibbo Vattens direktion: 22.1, 14.2, 12.3, 3.4, 14.5 och 6.6.2018

 

Suomeksi

Senast ändrat 16.02.2018