< Evenemang

Minna-Maaria Sipilä, Resekamrat

15.10.2017 17:00
Minna-Maaria Sipilä, Resekamrat
Föreläsningsserie kring reformationens 500-årsjubileum
Plats: Festsalen

Minna-Maaria Sipilä, Resekamrat, 15.10.2017


En finländsk kvinna, hustru, mor och farmor.


Studerade först till barnträdgårdslärarinna och senare till pedagogie magister.
De senaste tjugotal åren har hon jobbat tillsammans med myndigheter och tredje sektorn bland människor som håller på att bli utslagna.

Älskar att röra sig i naturen. Under snöfri tid rör hon sig där i huvudsak till fots eller med cykel. På vintern använder hon ofta skidor eller skridskor.
Också fotografering och musik är viktiga för henne. Hon spelar piano, saxofon och altfiol. 

 

 

Föreläsningsserie kring reformationens 500-årsjubileum

Reformationens 500-årsjubileum är en del av Finlands 100-årsjubileum. Ur en vanlig medborgares synvinkel var det viktigaste resultatet av reformationen att Bibeln utkom på folkets eget språk samt dess mångsidiga verkan på individer och samhällen. I de flesta länderna skapade Bibeln på folkets modersmål bl.a. skriftsspråket och läskunnigheten och på det sättet uppstod grunden för uppkomst av nationer, västerländsk bildning och demokrati.
 
För att uppmärksamma jubileumsåret ordnar vi en föreläsningsserie där sibboborna kan ta del av hur några inflytelserika personer förhåller sig till Bibeln.
Föreläsningsserien är tvåspråkig.

Tillställningarna är avgiftsfria och innehåller också musik.
Platsen är Sibbo kommuns Festsalen, Nybrovägen 39, 04130 Sibbo

Projektet ordnas av medborgararbetsgruppen “Reformation 500” som representerar flera aktörer i Sibbo enligt temat för Finlands 100-årsjubileum Tillsammans. 

 

Senast ändrat
14.06.2017