Biljetter och priser

Suomeksi

I Sibbo är följande biljetter i användning: 

- HRT-biljetter (Samkommunen Helsingforsregionens trafik) 
- Borgnäs och Träskändas arbetsresebiljetter 
- Trafikanternas egna biljetter              
- Matkahuoltos biljetter

HRT-biljetter


HRT:s resekort gäller i Sibbo, Kervo, Vanda, Helsingfors, Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Med resekortet kan du åka buss, metro, närtåg, spårvagn och Sveaborgsfärja. Fr.o.m. 1.1.2018 får man med HRT:s biljettprodukter även resa på bussar från Sibbo till Träskända eller från Sibbo via Borgnäs till Träskända, var det är möjligt att byta till närtågen. Till och från stationer som ligger i Träskända kan man resa både med HRT:s och VR:s biljetter. Detta gäller både på- och avstigning.

HRT:s resekort säljs i Sockengårdens kundservicepunkt i Nickby och i Söderkulla bibliotek. Sibboborna kan också besöka HRT:s serviceställen i Östra centrum, vid Järnvägstorget eller i samserviceställena i Esbo och Vanda. Ta med ett officiellt identitetsbevis och 5 euro för kortavgiften. Du kan ladda ditt resekort förutom på serviceställena, i R-kiosker, S-markets m.m. samt i HRT:s automater. På ditt resekort kan du ladda en periodbiljett (14–366 dagar) och/eller värde, dvs. pengar (5–400 euro). Perioden kan antingen börja gälla genast eller inom 1–60 dagar från inköpsögonblicket. Om du åker kollektivt mindre regelbundet lönar det sig att betala för enstaka resor med värde som du laddat in på kortet. En värdebiljett på kortet är ofta förmånligare än en enkelbiljett som köps av föraren.

Priset på värde- och periodbiljetten är beroende av i vilket område, alltså i vilka zoner, du reser. Sibbo bildar tillsammans med Kervo en zon där man kan använda Kervo–Sibbo-biljetten.  För resor från Sibbo till Helsingfors behöver du en närregionsbiljett för tre zoner. Om du reser från Sibbo till Vanda eller Esbo utan att åka genom Helsingfors, kan du köpa en två zoners närregionsbiljett.  Din biljett måste gälla i hela området du reser igenom. Om du till exempel reser från Sibbo till Helsingfors duger inte en periodbiljett för två zoner, som laddats in på ditt resekort, som delbetalning.

I värdebiljetterna ingår rätt att byta från ett färdmedel till ett annat. Omstigningsrätten gäller:
- för Kervo–Sibbo-biljetterna i 80 minuter
- för närregion 2-biljetterna i 80 minuter
- för närregion 3 -biljetterna, som täcker hela området, i 100 minuter 

Studerande på heltid som är fast bosatta i Sibbo, de som får folkpension av FPA samt funktionshindrade kan få rabatt på period- och värdebiljetterna på resekortet. Värde- och periodbiljetter för barn säljs till 7–16-åringar. Rabatten är 50 %. Barn under 7 år reser gratis (i U-trafiken endast i sällskap med en person som betalar sin resa med ett HRT-resekort). Blinda, krigsinvalider och frontveteraner får fribiljetter som gäller inom hela HRT:s biljettområde. Biljetterna fås på serviceställena i Sibbo. Var beredd att visa upp ett identitetsbevis samt ett intyg över rätten till rabatt på servicestället.

Tilläggsuppgifter: HRT

 

Borgnäs och Träskändas arbetsresebijetter


Borgnäs och Träskändas arbetsresebijetter kan köpas på t.ex busstationen i Nickby.

Tilläggsuppgifter: HRT och Matkahuolto

 

Matkahuoltos årskort


Med Matkahuoltos årskort kan man resa i hela landet. Biljetten kan förses med 22 eller 44 enkelresor, som är i kraft ett år från inköpsdagen. Biljettpriset beror på resans längd. Resekortet är inte personligt, dvs. flera personer kan använda samma resekort (även under samma resa).

Matkahuoltos biljettpriser, Matkahuolto

 

Tilläggsuppgifter: Matkahuolto

Senast ändrat 21.02.2018