Lediga egnahemshustomter på Sibbå Ådals detaljiplaneområde

Tomterna säljs utan skilt ansökningsförfarande direkt till den som är intresserad.

Förutom köpesumman debiteras en styckningsavgift på 990 euro.

Tomterna är endast för säljas.

Försäljningsbeslut görs genast efter tomtreservering. Reservationsavgiften 500 € betalas inom två veckor från att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft. Köpebrevet ska undertecknas inom cirka 6 månader från det att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft.

Byggandet på området styrs av en detaljplan och byggsättsanvisningar.

Detaljplan och byggsättsanvisningar för Sibbo Ådal


Kostnadsberäkning för tomtköparen 2017

 

jokilaakson tontit

1. Kvarter 5052 Tomt 2

5052T2Areal 1328 m2

Byggrätt 266 m2-vy

Pris 106240 €

2. Kvarter 5052 Tomt 3 RESERVERAD

5052T3

3. Kvarter 5052 Tomt 6 RESERVERAD

5052T6

4. Kvarter 5056 Tomt 1

5056T1

Areal 1605 m2

Byggrätt 321 m2-vy

Pris 128400 €

5. Kvarter 5056 Tomt 7 RESERVERAD

5056T7Areal 1493 m2

Byggrätt 299 m2-vy

Pris 1194400 €

 

Tomten reserveras per e-post: vidar.lindqvist@sibbo.fi

Ge i meddelandet uppgifter om den tomt som reserveras, sökandenas kontaktuppgifter och sökandenas del av tomt (t.ex. 50/50).

 

Mer information om tomter: mätningstekniker Vidar Lindqvist, tfn 09 2353 6733, vidar.lindqvist@sibbo.fi.

Mer information om detaljplanen samt byggandet ger lovsarkitekt Tytti Mäntyoja, puh. (09) 2353 6841, tytti.mantyoja@sibbo.fi.

 

Suomeksi

Senast ändrat 08.01.2018