Lediga egnahemshustomter på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde

Tomterna säljs utan skilt ansökningsförfarande direkt till den som är intresserad.

Förutom köpesumman debiteras en styckningsavgift på 990 euro.

Tomterna kan också hyras, dessutom kvarteren 1535-1537 som är endast för säljas. Årshyran är 6 % av försäljningspris.

Se uppgifter om lediga tomter i den elektroniska tomtreserveringstjänsten (också nedan) och reservera en tomt. (Vid problemsituationer, kontakta teemu.laine@sibbo.fi)

Försäljnings-/arrendebeslut görs genast efter tomtreservering. Reservationsavgiften 500 € betalas inom två veckor från att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft. Köpebrevet/Arrendeavtalet ska undertecknas inom cirka 6 månader från det att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft.

Byggandet på området styrs av en detaljplan och byggsättsanvisningar.

Områdets detaljplan.

 

Kostnadsberäkning för tomtköparen 2017

Tilläggsuppgifter om tomterna ger mätningstekniker Vidar Lindqvist, tfn. 050 071 7264.

Mer information om detaljplanen samt byggandet ger lovsarkitekt Tytti Mäntyoja, tfn. 040 191 4236.

Till frågor som berör vatten- och avloppsnätet svarar vattenförsörjningstekniker Nils Sällström, tfn. 050 370 3692.

 

Suomeksi

för tomtköparen
Senast ändrat 30.01.2018