Egnahemshustomter på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde

Alla egnahemshustomter på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde är reserverad!

Tilläggsuppgifter om tomterna ger markanvändningsingenjör Maija Lääti, tfn 040 4806292, maija.laati@sibbo.fi

Mer information om detaljplanen samt byggandet ger lovsarkitekt Tytti Mäntyoja, tfn. 040 191 4236.

Till frågor som berör vatten- och avloppsnätet svarar vattenförsörjningstekniker Nils Sällström, tfn. 050 370 3692.

 

Suomeksi

för tomtköparen
Senast ändrat 28.08.2018