Lediga egnahemshustomter på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde

Tomterna säljs utan skilt ansökningsförfarande direkt till den som är intresserad.

Tomternas priset är 75€/m2. Tomterna kan också hyras. Årshyran är 6 % av försäljningspris.

Förutom köpesumman debiteras en styckningsavgift på 990 euro.

Se uppgifter om lediga tomter i den elektroniska tomtreserveringstjänsten (också nedan) och reservera en tomt. (Vid problemsituationer, kontakta mittauspalvelut@sipoo.fi) För tillfället fungerar inte den elektroniska tomtreserveringstjänsten i webbläsaren Internet Explorer.

Försäljnings-/arrendebeslut görs genast efter tomtreservering. Reservationsavgiften 500 € betalas inom två veckor från att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft. Köpebrevet/Arrendeavtalet ska undertecknas inom cirka 6 månader från det att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft.

Byggandet på området styrs av en detaljplan och byggsättsanvisningar.

Områdets detaljplan.

 

Kostnadsberäkning för tomtköparen 2017

Tilläggsuppgifter om tomterna ger markanvändningsingenjör Maija Lääti, tfn 040 4806292, maija.laati@sibbo.fi

Mer information om detaljplanen samt byggandet ger lovsarkitekt Tytti Mäntyoja, tfn. 040 191 4236.

Till frågor som berör vatten- och avloppsnätet svarar vattenförsörjningstekniker Nils Sällström, tfn. 050 370 3692.

 

Suomeksi

för tomtköparen
Senast ändrat 25.05.2018