Lediga tomter för bostadshus och bostadsvåningshus på Hassellundens detaljplaneområde i Söderkulla

Hassellundens område ligger i södra tillväxtcentrum i Söderkulla i Sibbo. En trygg cykel- och gångbana leder till tätortens centrum som ligger på cirka 1 km:s avstånd. Där finns mångsidig kommersiell och offentlig service: bibliotek, hälsovårdstjänster och dagligvarubutiker. Det nya skolcentrumet och det nya daghemmet ligger direkt intill bostadsområdet. Söderkulla har goda trafikförbindelser både till Östra centrum i riktning mot Helsingfors och åt Borgåhållet. Under rusningstiderna går det fyra bussturer i timmen till Helsingfors. Avståndet till den närmaste busshållplatsen är cirka 500 meter.

Norr om området öppnar sig vidsträckta natursköna grön- och rekreationsområden. Tasträsk, där den allmänna badstranden finns, ligger på promenadsavstånd. Till sjöstranden planeras även en strandpark. Grundträsk med omgivning är ett skyddat fågelområde. Om vintrarna dras skidspår längs lederna i grönområdena.

Detaljplaneområdet för Hassellunden är under uppbyggnad och största delen av tomterna är redan sålda och de första invånarna har flyttat till området.

Områdets kommunalteknik är färdig och gatorna har belagts med grus. Gatorna asfalteras tidigast år 2016.

Det nuvarande detaljplaneområdet för Hasselunden kommer att utvidgas norrut och söderut inom den närmaste framtiden och Granitvägen kommer att fungera som områdets matargata. Granitvägen kommer att förlängas söderut och i korsningen av Granitvägen och Nya Borgåvägen ska en ny anslutning byggas. Till följd av den nya anslutningen förbättras områdets förbindelser ytterligare.

Höghustomternas (AK) pris är beroende på kvarter 225–240 €/m²vy och radhustomternas (A) pris 275–290 €/m²vy. Det finns inga lediga tomter för ARA-objekt på området.

Områdets detaljplan

Lediga tomter


6. Kvarter 539 (A-1 och delar av LPA-områden)

Areal 3 511 m2
Byggrätt 2 000 k-m2
Pris 580 000 €

Tilläggsuppgifter: mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, tfn.040 1914360, pekka.soyrila@sibbo.fi
Suomeksi
Senast ändrat 08.05.2018