Kontaktuppgifter

Sibbo kommun
Stora Byvägen 18, Nickby
PB 7, 04131 SIBBO
Växel (09) 23531

Tekniska jour 24/7, kommunens fastigheter:
tfn 050 55 44 538

SuomeksiLokalitetsförvaltning

Lokalservicechef
Juha Pohjonen
09 2353 6810
Byggnadsingenjör
Rainer Långsjö
09 2353 6931
- byggprojekt
Byggingenjör
Jukka Haakana
09 2353 6932
- byggprojekt
Vvs-ingenjör
Stefan Lindström
09 2353 6933
Teknisk disponent
Ossi Hartikainen
09 2353 6934
Kommunbyggmästare
Mikael Åhl
09 2353 6935
Husbyggnadsmästare
Martti Moilanen
09 2353 6937
Sektorsekreterare
Kirsi Poikala
09 2353 6939
Husteknikingenjör
Pekka Nirhamo
09 2353 6942
Städservicechef
Johanna Kemiläinen
09 2353 6940
Städledare
Raimo Timonen
09 2353 6941
Städservicechef
Lottamari Uurasmaa
09 2353 6943
Städarbetsinstruktör
Maija Wiik
09 2353 6790
Depån
Senast ändrat 28.08.2017