Räntestödslån 2017

Ansökningar gällande investeringsstöd och räntestedslån för grupper med speciella behov, ska ansökningarna vara i kommunen senast 27.10.2017

Sökanden kan för följande projekt kontinuerligt lämna in ansökningar till Sibbo kommun för godkännande av räntestödslån:

1. byggande av hyres-, bostadsrätts- eller delägarhus,

2. räntestödslån som är ämnat för byggandet av serviceboende för grupper med speciella behov, till vilka man inte söker investeringsunderstöd,

3. för byggandet av hyreshus i aktiebolagsform, där hyresgästen har möjlighet att inlösa bostaden som egen,

4. Ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus,

5. Förvärv av hyresbostad eller hyreshus,

6. Räntestödslån till privatpersoner för byggande av egnahemshus med låg energiförbrukning,

Ansökningar gällande ombyggnad av bostadsaktiebolag skickas direkt till ARA för godkännande.

Ansökningsblanketter och tilläggsinformation om lånet fås från www.ara.fi
Suomeksi

Senast ändrat 29.09.2017