Färdiga vatten- och avloppsprojekt på glesbygden

 

 

Byggda vatten- och avloppsledningsnät på Kalkstrandsområdet.

Kalkstrandområdets vatten- och avloppsledningsnät skede I

Sträckan Lisebergsvägen-Nordkalk  (pdf) 
Sträckan Västra Hangelbyvägen-Östra Hangelbyvägen (pdf) 
Köpbackavägen (pdf) 
Nikolsbergavägen  (pdf) 
Salpars-Kassiviksvägen (pdf)  
Kassiviksvägen-Ronasvägen (pdf)

Kassiviksvägen II-skede (pdf)

Kariluoto-Grannarsvägens område (pdf) 

Linnäsvägens sidolinje (pdf)

Siverlandets vattenförsörjningsnät skede I, (pdf)

Siverlandets vattenförsörjningsnät skede II (pdf)

Byggda vatten- och avloppsledningsnät i Norra Paipis.

Rauhalavägen (pdf)
Fredsbackavägen (pdf)
Kaskelavägen 1 (pdf) 
Kaskelavägen 2 (pdf)  
Suolahtivägen (pdf)
Granbacka pumpstation-Fredsbackavägen-Bastnäsvägen (pdf)

 

Byggda vatten- och avloppsledningsnät på Gesterby området.

Ledningssträckan Ollkärrsvägen-Morvägen-Boxvägen (pdf)

Ledningssträckan Boxvägen-Skogbyområdet (pdf)

Gesterby vattenförsörjningsnät skede I (pdf)

 

Byggda vatten- och avloppsledningsnät i Box

Rönnkullavägens avloppsledning (pdf)

Grönkullavägens vatten- och avloppsledningsnät område I (pdf)

Grönkullavägen vatten- och avloppsledningsnät område II (pdf)

 

Byggda vatten- och avloppsledningsnät i Savijärvi

Gamla Kungsvägen, Leolavägen och Lugnäsvägens vatten- och avloppsledningsnät (pdf)

Sommarnäsvägens vatten- och avloppsledningsnät (pdf)

 

Byggda vatten- och avloppsledningsnät i Borgby

Ledningssträckan Linnanvägen-Kotivalli, pdf

Hertsbyvägen-Simosbackens vatten- och avloppsnät skede I, (pdf)

Borgby centrums vatten- och avloppsnät (pdf)

Hertsbyvägen-Simosbackens vatten- och avloppsnät skede II, (pdf)

Broasvägens vatten- och avloppsnät (pdf)

 

Byggda vatten- och avloppsledningsnät i Västerskog

Mörtträskvägens sidolinje, pdf

Byggda vatten- och avloppsledningsnät på Antbackaområdet i Mårtensby

Antbackaområdets vatten- och avloppsnät skede I (pdf)

Antbackaområdets vatten- och avloppsnät skede I byggt 2016 (pdf)

Antbackaområdets vatten- och avloppsnät skede II bygt 2016 (pdf)

 

Senast ändrat 05.07.2018