Utredningar, planer och strategier

Suomeksi

Här finns utredningar som har större allmän betydelse och utredningar som berör flera planprojekt eller hela kommunen. Materalet finns som pdf-filer.

Utredningar

Trafikutredning och -plan för Sibbo Nickby 28.6.2013 (11 Mt) (på finska) 
 
Utredningar över spårtrafiken Tallmo - Nickby som pdf-filer

 
Utredning över handelns servicenät   

  

Planer och strategier

Grön- och rekreationsområdesstrategi 
 
Idéplan för Nickby centrum 
 
Planstomme och idéplan för Nickby gård III  (på planeringssidorna för Nickby gårds område)


Regionala utredningar, planer och strategier

Ändrat förslag till landskapsplan för Östersundomområdet var framlagt 20.1–20.2.2015

Planförslaget för Östersundomområdet som ingår i etapplandskapsplan 2 för Nyland framlagt officiellt 20.1–20.2.2015. Landskapsstyrelsen godkände förslaget för området som sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo. Till övriga delar har etapplandskapsplanen redan fastställts.
I förhållande till det tidigare förslaget som var framlagt 2012 har ändringar gjorts i synnerhet vad gäller området för regioncentrum samt områdesgränserna för tätorts- och rekreationsområden.

Nya beteckningar som tas med i planen är luo-områden, som anges för områden med värdefulla naturvärden, samt skärgårdszoner. Det ändrade planförslaget innefattar också nya objektsbeteckningar för teknisk försörjning, arbetsplatsområden och kulturmiljöer av intresse på landskapsnivå.

Regionsamarbete
 
Helsingfors-Borgå ramplan HEPO  
En ramplan Helsingfors –Borgå, där tillväxtriktningen för stadslik struktur anvisas, har utarbetats tillsammans med områdets kommuner Helsingfors, Sibbo, Borgå samt Nylands förbund och Nylands förbund.

Vision för Södra-Sibbo trafik 31.5.2011

Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU). Loppuraportti.
I rapporten presenteras resultaten av det utvecklingsprojekt, Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU), som genomfördes på Östra Nylands förbund under åren 2009–2010.
I MALU -projektet utarbetades kriterierna för på landskapsnivå värdefulla naturmiljöer. Meningen är att kriterierna ger riktlinjerna för granskningen av naturmiljöerna vid uppgörandet av kommande landskapsplaner. Utgående från kriterierna valdes 139 områden vilka är värdefulla på landskapsnivå. Områdena beskrivs i rapporten (Bilaga 1 och 2).
MALU Bilaga 1
MALU Bilaga 2 (18 Mt)

 

Senast ändrat 19.12.2016