Utvecklingsbild för markanvändningen i Nickby

Målet för utvecklingsbilden är att som stöd för detaljplaneringen skapa en vidare uppfattning om principerna för utvecklandet av Nickby. I utvecklingsbilden definieras tyngdpunkterna och riktningarna för den kommande tillväxten i Nickby samt den huvudsakliga placeringen av olika funktioner. Som en del av arbetet med utvecklingsbilden kommer man att undersöka de markanvändningsmässiga förutsättningarna för att inleda persontågstrafik på banavsnittet Nickby–Kervo. Suomeksi

Utvecklingsbilden är en generell, strategisk beskrivning av markanvändningen som eftersträvas i området i framtiden, faktorer som påverkar markanvändningen och ändringar som den orsakar. Utvecklingsbilden har inte sådana rättsverkningarna som delgeneralplanen har.

Markanvändningsektionen har godkänt den strategiska linjedragningen och mälsättningar för markanvändningen för utvecklingsbilden i Nickby den 11 maj  2016.

Bekanta dig med Nickbys internetsidan.

 

Sibbo Ådal ett nytt område i Nickby

 

Minnenas Nickby!

Se resultaten från enkäten Minnenas Nickby, som publicerades 8.12.2016

Nickbyminnen och värderingar av gamla byggnader och landskapsområden i Nickby kartlades våren 2016 med hjälp av en kartenkät. Enkäten besvarades av 186 personer och resulterade i sammanlagt mer än 700 värderingar av byggnader eller landskapsområden och 106 kartmarkeringar av värdefulla byggnader, 39 skrivna minnen och 12 fotografier. Enkätresultaten kommer att användas i utvecklingen och planläggningen av Nickby.

Minnen och upplevelser ger värdefull information om de gamla byggnadernas brukshistoria samt om deras värden och betydelser. Den här informationen behövs särskilt i detaljplanläggningen och i samband med byggnadshistorisk utvärdering. Vi tror också att uppskattningen för bostadsområdet och byggnaderna ökar när man delar minnen. Materialet från enkäten Minnenas Nickby kommer att användas i doktorsavhandling där metoderna för elektroniskt deltagande i planläggningen utvecklas och forskas. Man kan bekanta sig med resultaten från enkäten Minnenas Nickby i pdf-rapporten och webbkartan.

Rapporten innehåller byggndadsspecifika värderingar, motiveringar och minnen som anknyter till de objekt som har fått minst två värderingar. Objekt som enkätbesvararna har märkt ut på kartan (historier, fotografier och värdefulla byggnader) kan granskas via webbkartan. I värderingen av gamla byggnader fick Sibbo gamla kyrka, Gamla kommunalhuset, Källaren, Nickby f.d. sjukhusområdes gamla förvaltningsbyggnad flest omnämnanden. Olika slags minnen som hänför sig till byggnader och platser märktes ut på kartan: personliga barndomsminnen, händelser, intryck och delade upplevelser.

Minnena hänför sig t.ex. till butiker och tjänster i Nickby, till motions- och friluftsupplevelser, gamla byggnader, boende, skolor och arbetsplatser, fester och samvaro med andra människor. Du kan själv från kartan eller rapporten granska närmare hurdana minnen vi samlade in genom enkäten.

Minnen fortsätter att delas i de sociala medierna. Dela dina minnen med taggen #muistojennikkilä i Instagram eller Twitter. Bevakningen täcker också de lokala Facebookgrupperna i Sibbo – Sipoo  och Nikkilä-Nickby . Det lönar sig således att använda taggen #muistojennikkilä också i Facebook. Instagram har redan ett fint galleri Nickbyminnen. Ta en titt  - bläddrande bland bilderna kräver inte registrering.

 

Basuppgifter, utredningar och ett och annat

Noggrannare planeringen placerar sig på Generalplan för Sibbo 2025, som godkändes av kommunfullmäktige i Sibbo 15.12.2008.

Till Sibbo Ådal planerades ett dragningskraftigt och särpräglat bostadsområde för ungefär 1000 invånare. Meningen är att utveckla Ådalens område till mångsidigt bostadsområde för ca. 1 200 invånare. Målen för planeringen av området är att uppmuntra till användning av lätt- och kollektivtrafik, utveckla området kring ån för rekreation, gemenskapens stärkande samt energieffektiva bostadlösningar. Tilläggsuppgifter www.sipoonjokilaakso.fi

Kommunen började detaljplaneringen vid det fd. Nickby sjukhusets område på början av 2000-talet. Namnet ändrades till Östanåparken: Östanåparkens planbeskrivning

Livady Oy har gjort en konseptplan för Östanåparken dvs. fd. sjukhusests område. Tyvärr endast på finska.

Utredning av Östanåparken, MA-arkitekter

Artikel Mielisairaalasta asuinalueeksi, Rakennettu Ympäristö -tidningen 2/2006

Inventering av Nickby Sjukhusets (Östanåparkens) byggnader är en fascinerande del av Sibbo histori.

På Nickby används Cultural Planning -metoden och kulturprogrammet fick mycket intresse: Artikel 6.11.2014 på Sipoon Sanomat.

 

Senast ändrat 12.05.2017