G 22 Delgeneralplan för Sibbesborg

 

Suomeksi

Sibbesborgområdet ligger i Sibbo kommun, i omgivningarna kring Sibboviken, nära havet. Planområdet omfattar tätorten Söderkulla som har blivit ett centrum för Södra Sibbo och har goda trafikförbindelser. Sibbo kommuns egentliga centrum Nickby ligger 10 km norrut från planeringsområdet. Till Helsingfors centrum är avståndet 30 km och till Borgå stad 20 km.

Sibbesborg är ett storskaligt projekt som dels syftar till att svara på huvudstadsregionens behov av tillväxt och dels ska styra mot ett hållbart sätt för samhällsstrukturen att växa. Detta innebär en förändring i Sibbos samhällsstruktur samt en förändring i planeringskulturen då målet med projektet även är att utveckla samhällsplaneringens sätt och praxis på ett bredare plan. Områdets utveckling baserar sig på resultaten från den internationella planeringstävlingen om ett hållbart samhälle i Sibbesborg som arrangerades år 2011 samt på flera regionala planer och program.

Enligt Generalplan för Sibbo 2025 ska Söderkullaområdet utvecklas kraftigt. För området utarbetas rättsverkande delgeneralplaner, vars främsta syfte är att styra detaljplaneringen och fasindelningen av genomförandet.

Utkastet till delgeneralplan för Sibbesborg var offentligt framlagt 12.1.-4.3.2015 i Sockengården samt i Söderkulla bibliotek. Planmaterialet finns forfarande här på kommunens webbplats.

Målet är på 2018 att stilisera planförslaget och lägga fram det vid årsskiftet 2018-2019.

Utkastet 2015 till Sibbesborg delgeneralplan

Kungörelse
Plankarta, pdf
Planbeskrivning, början
Planbeskrivning från sidan 116 till slut

Bilaga 1,    Suunnitteet
Bilaga 2,    Palvelut ja elinkeinot
Bilaga 3,    Netzstadt Sibbesborg
Bilaga 4,    Eco-efficiency, ekotehokkuus: tiivistelmä suomeksi
Bilaga 5a,  Kestävyyskriteerit
Bilaga 5b,  Kriterier
Bilaga 6,    Arkkitehtuuri
Bilaga 7a,  Program för deltagande och bedömning
Bilaga 7b,  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Bilaga 8,    Natura-arviointi
Bilaga 9,    Liikenne
Bilaga 10,  Kehityskuva- Utvecklingsbild för Sibbesborg
Bilaga 11,  Metron esiselvitys
Bilaga 12,  Kooste vuoden 2013 seminaareista ja työpajoista
Bilaga 13,  Lähiruoka
Bilaga 14a, Sibbesborgin maisema, diplomityö alkuosa
Bilaga14b, Sibbesborgin maisema, diplomityö loppuosa 
Bilaga 15,  Vaikutustenarviointi ja vaiheistus
Bilaga 16,  Luonnossa Sibbesborgissa kyselyn tulokset
Bilaga 17,  Illustraatio ja havainnekuvat
Bilaga 18,  Hulevesien hallinnan konsepti
Bilaga 19,  Itäinen kasvukäytävä

 

Senast ändrat 20.09.2018