G 27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog

I enlighet med kommunstyrelsens beslut är målet att årligen starta utarbetandet av en bydelgeneralplan. Bydelgeneralplaneringen syftar till att styra glesbyggandet till bycentrum och underlätta beredningen av enskilda tillstånd. Suomeksi

Som bäst utarbetas bydelgeneralplanen för Norra Paipis där man undersöker och tillämpar en ny metod att fastställa dimensioneringen för fastigheternas byggrätter med byggbar-hetszonerna som grund.

Delgeneralplanering av byområden

Genom delgeneralplaneringen av byområdena strävar kommunen efter att utveckla byarna och styra markanvändningen så att nybyggande anvisas till ställen som är lämpliga med hänsyn till landskapet och miljön och som kompletterar den befintliga bystrukturen.

G 27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog

Som svar på ett planläggningsinitiativ (13.10.2015) togs delgeneralplanen för Gumbostrand-Västerskog in i kommunens planläggningsprogram 2016-2019 (KS 1.12.2015).

I Generalplan för Sibbo 2025 är området i huvudsak ett byområde. En dimensionerande bydelgeneralplan kan utarbetas för området. Vid dimensioneringen av planen är det tänkt att man ska tillämpa den dimensioneringsmetod som håller på att tas fram inom ramen för delgeneralplanen för Norra Paipis.

Mer information:

Frågor som rör planeringslösningar: A-Konsultit, Staffan Lodenius, tfn 050 5965421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi

Frågor som rör planprocessen och tidtabeller: Sibbo kommun, planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn +358 50 409 3957

Tillställning som gäller Gumbostrand -Västerskog delgeneralplan var på N'avetan Laituri 20-21.3.2019.

 
Strukturmodeller

Ett preliminärt utkast till sammandrag över strukturmodellerna, ärendet remitterat för fortsatt beredning av markanvändningssektionen 10.6.2019

Preliminärt utkast av sammanställningen för strukturmodellen, pdf 
Preliminär beskrivning till utkastet, pdf

Ett preliminärt utkast till sammandrag över strukturmodellerna, ärendet remitterat för fortsatt beredning av markanvändningssektionen 10.6. Öppet för kommentarer fram till 31.8. Skicka dina fritt formulerade kommentarer, skriftligt, till adressen  Sibbo kommun, Registrering, registrering@sibbo.fi, PB 7, 04131 SIBBO

Strukturmodeller som vi gick genom på plankliniken 20-21.3.2019. Ni hade tid att kommentera dessa strukturmodeller ända till 03.05.2019 kl 14:00:

Strukturmodell 1, "Banden", pdf
Strukturmodell 2, "På tvären", pdf
Strukturmodell 3, "Korridoren", pdf
Strukturmodell 4, "Knopparna", pdf
Beteckningar, pdf
Beskrivning av strukturmodellerna, pdf

Markanvändningssektionen diskuterade 10.6.2019 om strukturmodellen för Gumbostrand-Västerskog, (till ärendelistan här).  Markanvändningssektionen beslöt remittera ärendet för fortsatt beredning.

Startskede: Invånartillfälle 5.9.2018

Invånartillfälle för markägare och intressenter ordnades 5.9.2018 kl.17.00-19.00 på Gumbohuset, ni var många, tack för det!

Här är länken till kvällens presentation.  

Kungörelse 21.6.2018, pdf
Program för deltagande och bedömning, pdf

Invånarenkät om planläggning av Gumbostrand-Västerskog

Sibbo kommun riktade enkät till alla invånare och markägare i området för att få höra bybornas synpunkter på den nuvarande och framtida boendemiljön som utgångspunkter för planeringen. Kommunen samlade svaren och de används som beredningsmaterial för utarbetandet av delgeneralplanen. Svarstid var t.o.m. 30.9.2018.  Till alla invånare riktade enkätens svar här.

Utredningar på området

Naturutredning på Gumbostrand 23.1.2019 på finska, pdf

Senast ändrat 08.08.2019