T 9 Detaljplan för Tasträsk IV

Suomeksi

Planeringsområdet är beläget i den norra delen av Söderkulla, som är den sydligare av de två tätortscentrumen i Sibbo. Planområdet gränsar till Tasträsks detaljplaneområden. På området planeras småhusboende.

Plangräns enligt planläggningsprogrammet 2017-2020

Kontaktpersoner

Jarkko Lyytinen, planläggningschef
tfn. 050 409 3957

e-postadress; fornamn.efternamn@sibbo.fi

Startskedet

Planavgränsningen samt programmet för deltagande och bedömning uppdateras.

Detaljplanen kungjordes anhängig 3.9.2015.

Kungörelse 3.9.2015 (pdf)

 

Utredningar

Naturutredning (pdf) på finska

Senast ändrat 01.07.2019