T 6 Detaljplan för östra Tasträsk

Planeringsområdet på cirka 53 hektar är beläget ungefär en kilometer från Sibbos andra tätort, Söderkulla centrum. Planeringsområdet gränsar till detaljplanerade områden: i norr till Tasträsk III (T5) och i söder till utvidgningen av Hassellunden, del A (T7A). I väster gränsar planeringsområdet till Tasträsket och i öster till ett delgeneralplanerat område.

Detaljplanen ingår som objekt nr T6 i Sibbo kommuns planläggningsprogram 2016–2019.  Utgående från den kommande detaljplanen för östra Tasträsk är det meningen att bygga en ny matargata i enlighet delgeneralplanen (förlängning av Tasbyvägen) och styra byggandet i näromgivningen mera noggrant än för närvarande. I samband med planläggningen fastställs lösningarna för vattentjänsterna och byggrätterna i området. Samtidigt kartläggs eventuella behov att skydda kulturmiljön, byggnadsarvet och naturvärden. Planområdets slutliga omfattning fastställs i takt med att planarbetet framskrider.

Kontaktpersoner

Mirva Talusen, planläggare

tfn. 040 1916 023

Jarkko Lyytinen, detaljplanechef

tfn. 050 409 3957


e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

 

Beredningsskedet

Utredningar (på finska)

Naturutredning (pdf)

 

Startskedet

Planen kungörs anhängig 30.6.2016

Kungörelse (pdf)
Program för deltagande och bedömning som är uppdaterad 14.7.2016 (pdf)

---

Målen och utgångsinformationen för planläggningen samlades in av lokalbefolkningen innan planarbetet anhängiggjordes.

En workshop för uppställandet av målen för detaljplanen ordnades för markägarna öster om Tasträsk måndag 25.4.2016 kl. 18–20 i Servicehuset Linda (Amiralsvägen 6, 01150 Söderkulla). Kl. 18–19 presenterades bakgrunden till planeringen och kl. 19–20 ordnades en ledd invånarworkshop. Tillställningen spelades in på video och sändes i realtid på internet. Inspelningen kan också ses i efterhand.

Promemorian från tillfället finns på finska här.
Videon från tillställningen 25.4. kan ses här: http://julkinen.fi/m/1078.

Dessutom kunde man svara på en kartenkät som hänför sig till områdets utgångsinformation och planering under tiden 1–31.5.2016.

Resultaten av kartenkäten (pdf)

Beställ info per e-post. Om du vill ha information om hur detaljplanen framskrider per e-post, skicka ett meddelande till mirva.talusen(at)sibbo.fi  Du får bl.a. information om när planen läggs fram.  Suomeksi

 

 

Senast ändrat 16.08.2018