RA 4 Stranddetaljplaneändring för Krokholmen

Suomeksi
Planområdet ligger i Krokholmsnäset i södra hörnet av Löparö. Planändringen berör lägenheterna 753-418-1-219,
753-418-1-273 och 753-418-1-281.
Avsikten med stranddetaljplanen är att utreda strandbyggrätterna och placera de dimensionerade byggrätterna på ändamålsenliga platser.
Planeringsområdet är i privat ägo.

Kontaktpersoner

Jarkko Lyytinen, tf. planläggningschef
puh. 050 409 3957

Ingenjörbyrå Poutanen,
DI Juha Poutanen, tfn. 0400 480 338
juha.poutanen@poutanenoy.fi

Beredningsskedet
 

Beredningsmaterialet är framlagt under tiden 13.8.-14.9.2015.

Kungörelse 13.8.2015 (pdf)

Materialet som pdf-filer:

Utkast till stranddetaljplan

Planbeskrivning
 
Stomlägenhetsutredning

Program för deltagande och bedömning (uppdaterad 19.2.2015)

Utredningar som pdf-filer:

Naturutredning (på finska)

Eventuella åsikter ska vara kommunen tillhanda senast 14.9.2015 kl. 15.00, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn: RA 4 Krokholmen.

Blankett för åsikt (pdf)

 
Startskedet
 

Detaljplanen kungjordes anhängig 15.11.2013.

Kungörelse (pdf)
Program för deltagande och bedömning (uppdaterad 19.2.2015, pdf)

 

 
Senast ändrat 24.04.2018