S 17 B Söderkulla centrum, Amiralsvägen 4

Suomeksi

Detaljplaneändring

Detaljplaneändringen är objekt nr S 17 i Sibbo kommuns planläggningsprogram för perioden 2013–2016. Detaljplaneändringen har uppdelats i två planer; S 17 A och S 17 B.  Detaljplaneändringen för S 17 A godkändes 9.6.2014.

Syftet med planarbetet för S 17 B är att göra det möjligt att bygga bostäder och affärslokaler av hög kvalitet på en central plats i Söderkulla. Sibbo kommun arrangerade en öppen
tomtöverlåtelsetävling om kvarteret 39 och därtill hörande gatu- och grönområden 27.1.-27.3.2015. Det vinnande förslaget, som utarbetats av Arkitektbyrå Rudanko
& Kankkunen, ligger som beredningsmaterial för planarbetet.

Kontaktpersoner

planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen
tfn 09 2353 6724

e-postadress fornamn.efternamn@sibbo.fi

Startskedet

Det anhängiga detaljplanenearbetets avgränsning har ändrat.
Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt 19.5–20.6.2016.

Kungörelse 19.5.2016 (pdf)
Program för deltagande och bedömning 19.5.2016 (pdf)

-

Detaljplanearbetet S 17 kungjordes anhängigt 27.6.2013.

Kungörelse 27.6.2013 (pdf)

Senast ändrat 11.01.2017