NG 11 Bybergsvägens egnahemstomter

Detaljplan

Planeringsområdet för Bybergsvägens småhustomter ligger längs Bybergsvägen norr om Nickby. Avståndet till Nickby är ca 1-1,5 km. Områdets helhetsareal är ca 4 ha.

På området planeras ett småhusdominerat bostadsområde, på vilket preliminärt anvisas 15 nya egnahemstomter. En planstomme och idéplan för Nickby gård III har utarbetats för området. Planstommens idéer och lösningar utnyttjas i planarbetet men de är inte bindande med tanke på planeringen av planen.
Planarbetet ingår i Sibbo kommuns planläggningsprogram 2015-2018.

Klicka för större bildKontaktpersoner

planläggare Mirva Talusen
Suomeksi
tfn 09 2353 6719
planläggningschef Matti Kanerva
tfn 09 2353 6720

e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi

 

Förslagsskedet

Detaljplaneförslaget, byggsättsanvisningarna och ett uppdaterat program för deltagande och bedömning fanns framlagda 7.4.-12.5.2017. Förslaget till detaljplan presenterades vid en planutställning måndag 24.4. kl 17.00–19.30 i Lilla Villan (Jussasvägen 16, Nickby). Tack till alla deltagare!

 

Kungörelse 7.4.2017 (pdf)

Detaljplanekartan (pdf)

Beskrivning och bilagor (pdf)

 

Utredningar (på finska):

Dagvatteninredning (pdf)

Trafikutredning (pdf)

Byggbarhetsutredning (pdf)

 

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 16.10.2015.

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 16.10.2015 (pdf)

Senast ändrat 22.05.2017