N 56 Kvarter 1008 Mixvägen

Suomeksi

Detaljplaneändring

Detaljplanens ändringsområde ligger i det sydöstra hörnet av korsningen mellan Stora Byvägen och Mixvägen i centrum av Nickby, som är den största tätorten och centrumet för förvaltning i Sibbo. Området omfattar ungefär hälften av kvarter 1008 i den gällande detaljplanen. Området gränsar i väster till Stora Byvägen, i norr till Mixvägen och i öster till kvarter 1009.

Målet med ändringen av detaljplanen är att effektivisera byggandet av kvarteren i Nickby centrum med iakttagande av metoder som lämpar sig för tätortsbilden. Planen gör det möjligt att bygga bostadshus i högst tre våningar.

Flygbild Mixvägen

Kontaktpersoner

planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

e-postadress fornamn.efternamn@sibbo.fi

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplaneändring var framlagt under tiden 19.4-18.5.2018.

Kungörelse 19.4.2018 (pdf)

Detaljplanekarta, förslag (pdf)

Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Illustration Mixvägen

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 10.3.2016.

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 10.3.2016 (pdf)

Senast ändrat 24.05.2018