N 50 Nickbyvägen

Suomeksi

Detaljplaneändring

Detaljplaneändringen omfattar området för Nickbyvägen från Borgnäsvägens korsning till Mårtensbyvägens/Brobölevägens korsning.

Syftet med planändringen är att området för allmän väg (Nickbyvägen LYS) ändras till gatuområde och göra det möjligt att bygga en rondell i korsningen av Mårtensbyvägen/Brobölevägen. Programmet för deltagande och bedömning uppdateras som bäst.

Planläggningschef Matti Kanerva
tfn (09) 2353 6720

Gís-planerare Birgitta Smeds
tfn (09) 2353 6725

e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi 

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 11.9.2014. 

Kungörelse 11.9.2014 (pdf)

Senast ändrat 05.10.2017