N 45A Nickby skolcentrum

suomeksi

Detaljplaneändring


Ändringsområdet ligger i Sibbo kommuns administrativa centrum Nickby, inom och i närheten av skolkvartersområdena. Stora Byvägen löper längs ändringsområdets östra kant, och i söder de nuvarande gatorna Elevstigen och Storkärrsstigen.

Detaljplaneändringen är objekt nr N 45A i Sibbo kommuns planläggningsprogram för perioden 2017–2020. Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att genomföra bildningscentret Nickby Hjärta. Ändringen gäller kvarteren 2025 och 2026 samt små delar av parken på västra sidan. På samma gång ersätts cykel- och gångbanorna i söder med en gata.

Öppna en större karta >
 
Kontaktperson

Planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen
tfn. 050 409 3957

e-postadress
fornamn.slaktnamn@sibbo.fi

 

Öppna en större karta >

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagda under tiden 25.1. – 26.2.2018 i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby) och på kommunens webbplats www.sipoo.fi/detaljplaner.

Kungörelse 25.1.2017 (pdf)

Uppdaterat program för deltagande och bedömning (pdf)

Plankarta, förslag (pdf)
Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 26.2.2018 kl 14.00, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Startskedet

Detaljplanen kungörs anhängig 23.11.2018.

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 23.11.2017 (pdf)

Senast ändrat 02.02.2018