N 45A Nickby skolcentrum

suomeksi

Detaljplaneändring


Ändringsområdet ligger i Sibbo kommuns administrativa centrum Nickby, inom och i närheten av skolkvartersområdena. Stora Byvägen löper längs ändringsområdets östra kant, och i söder de nuvarande gatorna Elevstigen och Storkärrsstigen.

Detaljplaneändringen är objekt nr N 45A i Sibbo kommuns planläggningsprogram för perioden 2017–2020. Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att genomföra bildningscentret Nickby Hjärta. Ändringen gäller kvarteren 2025 och 2026 samt små delar av parken på västra sidan. På samma gång ersätts cykel- och gångbanorna i söder med en gata.

Öppna en större karta >
Kontaktperson

Planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen
tfn. 09 2353 6724

e-postadress i formen fornamn.slaktnamn@sibbo.fi

 

 

StartskedetÖppna en större karta >

Detaljplanen kungörs anhängig 23.11.2017.

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 23.11.2017 (pdf)

Senast ändrat 22.11.2017