N 39 Detaljplan för Nickby räddningsstation  

Suomeksi

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en ny räddningsstation som tjänar räddningsväsendets behov av lokaliteter, idag och i framtiden, intill huvudfarleden på en fördelaktigare plats jämfört med den befintliga räddningsstationen. En central faktor vid placeringen av den nya räddningsstationen är att uppnå en beredskapstid på 10 minuter till det växande tätortsområdet i Söderkulla.

Planarbetet har avbrutits tillsvidare eftersom inga beslut om genomförande av en räddningsstation har gjorts.

Kontaktpersoner
planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, tfn 09 23536724
planläggningskoordinator Suvi Kaski, tfn 09 2353 6721
e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 12.8.2011 

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 12.8.2010 anhängiggörande (pdf)

 

Senast ändrat 05.10.2017