H1 Nickby återvinningscentral

Suomeksi 

Detaljplan

Planområdet ligger i östra delen av Sibbo cirka 5 km från Nickby centrum. Den sydvästra kanten av området gränsar till Oljevägen (regionalväg 148) och den nordöstra kanten till Borgå kommungräns. Söder om Oljevägen finns Mömossens avstjälpningsplats och fyra skjutbanor. Öster om planeringsområdet finns Sibbo Motorklubb rf:s motocrossbana.
Detaljplanen gäller byn Nickby i Sibbo kommun, fastigheterna 753-423-6-175, 753-423-6-176 och 753-423-6-177, vilkas areal är totalt cirka 42 hektar.

Avsikten är att utarbeta en detaljplan för området för att möjliggöra byggnader och konstruktioner som krävs för en avfallshanteringsanläggnings verksamhet på planeringsområdet. Med planen har man också för avsikt att möjliggöra att området, efter att avfallshanteringsverksamheten har upphört, kan användas som arbetsplatsområde, vilket är angivet för området i planer på högre nivå.

KontaktpersonerDetaljplanens avgränsning på guidekartan

Mirva Talusén, planläggare
tfn. 040 1916 023
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Matti Kanerva, planläggningschef
tfn. 040 1914 381
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Niina Ahlfors, gruppchef / planläggning och ekologi
tfn. 040 176 8252
fornamn.efternamn@ramboll.fi

 

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 13.10.2016.

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse om anhängighet 13.10.2016 (pdf)

Senast ändrat 16.01.2018