B 17 Majvik 1 detaljplan (jordbruksområdena)

Enligt planläggningsprogram 2016-2019 planearbetet på Majvik Gård har påbörjats år 2016. Planeringsområdet ligger i södra Sibbo.

Planarbetets mål

Majvik gård, som idkar biodynamisk odling, finns inom planområdet. Gården har haft en central roll i det år 2008 påbörjade utvecklingsarbetet gällande den södra delen av Majvik inom ramen för den gemensamma generalplanen för Östersundom. Kring gården har man via markanvändningsplanering utvecklat en ny form av samverkan mellan tätortsbebyggelse och jordbruk. Gården har för några år sen genomgått ett generationsskifte. Inom ramen för gårdsbruket har man påbörjat en för vårt land ny form av Green Care -service. Denna verksamhet har under åren 2011–2015 utvecklats i samarbete med ”Sininauhaliitto” (Blå bandet i Finland) och Sibbo kommun.

På gården pågår ett målmedvetet utvecklingsarbete, som bl.a. omfattar följande centrala verksamhetsområden:

1. Odling / jordbruk (förutom frilandsodling även utvecklande av växthusverksamheten)

2. Service inom terapi- och vårdverksamhet (Green Care -verksamhet samt seniorboende och dagvård)

3. Övrig serviceverksamhet (café, restaurang, bageri samt förädling av livsmedel)

4. Boende som är knutet till gårdens verksamhet

Det är synnerligen viktigt att detaljplanen ger förutsättningar för det byggande som krävs för utvecklandet av den mångsidiga näringsverksamhet som planeras i samband med gården.

Suomeksi

Kontaktpersoner

Generalplanechef Kaisa Jama, tfn +358 40 191 4521, kaisa.jama@sibbo.fi

och konsult Leena Holmila, leena.holmila@arkturtiainen.fi tfn. +358 050 4211 859

Förslagskedet

Planförslaget läggs fram offentligt 8.5–8.6.2017.
Man kan bekanta sig med planen här på kommunens webbplats.

Planutställningen ägde rum i Söderkulla bibliotek 18.5.2017 kl. 12-18.

Kungörelse 4.5.2017, word
Planförslag, pdf
Planbeskrivning, pdf
Bilagor till planbeskrivningen, pdf
Tilläggsutredningar, (Rakennuskulttuurin selvitys, Lepakkotarkastus ja liikenneselvitys), pdf
Illustration 10.4.2017, pdf
Uppdaterad program för deltagande och bedömning 10.4.2017 (OAS)
Protokollsutdrag av kommunstyrelsen, pdf
Hörandeblankett, word

Berednings skedet

Utkastet till B 17 Majvik detaljplan 1 (jordbruksområdena) var framlagt 11.8.–9.9.2016.

Utkastet till detaljplanen var offentligt framlagt 11.8.–9.9.2016. Man kan ännu bekanta sig med planen här på kommunens webbplats.

Kungörelse 11.8.2016 

Planbeskrivning 29 Mb Om filen är för stor:  

Planbeskrivning sidor 1-10 pdf
Planbeskrivning sidor 11-17, pdf
Planbeskrivning sidan 18, jpg  
Planbeskrivning sidor 19- , pdf

Bilaga 1: Rapport om bakgrundsmaterial 22 Mb
Bilaga 2: Detaljplanekarta 5 Mb
Bilaga 3: Planebeteckningar och -bestämmelser 
Bilaga 4: Illustration 3 Mb
Bilaga 5: Uppföljnings blankett, pdf

Bekanta dig med planläggningsprosessen här

Startskedet 

Kungörelse 24.3.2016.
Program för deltagande och bedömning 2 Mb
Rapport om bakgrundsmaterial 22Mb

På området gäller också byggförbud för Gemensamma generalplan för Östersundom

Senast ändrat 10.01.2018