Byggförbud

Suomeksi

Utgångsdagen för byggförbud och åtgärdsbegränsning anges vid respektive förbudsområde. Byggförbud och åtgärdsbegränsning upphör trots det, när den aktuella delgeneralplanen vunnit laga kraft. Byggförbud och åtgärdsbegränsning fortsätter att gälla över nämnda sista giltighetsdag om besvär över planen anförts och besvärsbehandlingen fortgår. Då upphör förbuden och begränsningarna först när planen vunnit laga kraft.

Byggförbud enligt 38 § i Markanvändnings- och bygglagen och åtgärdsbegränsning enligt 128 § i samma lag gäller i följande områden för utarbetande eller ändring av generalplan:

Delgeneralplaneområdet för Immersby till 28.9.2015
Kommunstyrelsens beslut 28.9.2010 § 279

Delgeneralplaneområdet för Borgby EO-område till 15.5.20122
Kommunstyrelsens beslut 30.5.2017 § 123

Delområdet Majvik i den gemensamma generalplanen för Östersundom till 2.2.2021
Kommunstyrelsens beslut 2.2.2016 § 24

Delområdet Granö i den gemensamma generalplanen för Östersundom till 2.2.2021
Kommunstyrelsens beslut 2.2.2016 § 24

Delgeneralplaneområdet för Eriksnäs, till 2.2.2021
Kommunstyrelsens beslut 2.2.2016 § 24

Delgeneralplaneområdet för Sibbesborg, till 12.12.2022
Kommunstyrelsens beslut 12.12.2017 § 323

Delgeneralplaneområdet för Norra Paipis
Kommunstyrelsens beslut 2.2.2016 § 25

Alla områden inom Sibbo kommun som inte har detaljplan eller stranddetaljplan är områden i behov av planering enligt markanvändnings- och bygglagens 16 § 3 mom.

Byggförbud

Karta över byggförbud

 

 

 

Senast ändrat 27.12.2017